tensor akışı:: işlem:: Seyrek AzaltmaMax

#include <sparse_ops.h>

Bir SparseTensor'un boyutları boyunca maksimum öğe sayısını hesaplar.

Özet

Bu Op bir SparseTensor alır ve tf.reduce_max() 'ın seyrek karşılığıdır. Özellikle bu Op aynı zamanda seyrek yerine yoğun bir Tensor döndürür.

reduction_axes verilen boyutlar boyunca sp_input azaltır. keep_dims doğru olmadığı sürece tensörün sırası, reduction_axes içindeki her giriş için 1 azaltılır. keep_dims doğruysa küçültülmüş boyutlar uzunluk 1 ile korunur.

reduction_axes hiçbir giriş yoksa, tüm boyutlar azaltılır ve tek öğeli bir tensör döndürülür. Ek olarak eksenler negatif olabilir ve bunlar Python'daki indeksleme kurallarına göre yorumlanır.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • girdi_indeksleri: 2-B. Bir SparseTensor'da boş olmayan değerlerin indekslerini içeren N x R matrisi, muhtemelen kanonik sıralamada değildir.
 • giriş_değerleri: 1-D. input_indices öğesine karşılık gelen N boş olmayan değer.
 • giriş_şekli: 1-D. SparseTensor girişinin şekli.
 • redüksiyon_eksenleri: 1-D. İndirgeme eksenlerini içeren uzunluk- K vektörü.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • keep_dims: Doğruysa, uzunluğu 1 olan azaltılmış boyutları koruyun.

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

SparseReduceMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes)
SparseReduceMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input_indices, :: tensorflow::Input input_values, :: tensorflow::Input input_shape, :: tensorflow::Input reduction_axes, const SparseReduceMax::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

KeepDims (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: SparseReduceMax:: Öznitelikler

SparseReduceMax için isteğe bağlı öznitelik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı

::tensorflow::Output output

Kamu işlevleri

Seyrek AzaltmaMax

 SparseReduceMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes
)

Seyrek AzaltmaMax

 SparseReduceMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input_indices,
 ::tensorflow::Input input_values,
 ::tensorflow::Input input_shape,
 ::tensorflow::Input reduction_axes,
 const SparseReduceMax::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)