tensor akışı:: işlem:: Atamak

#include <state_ops.h>

'Ref'i ona 'değer' atayarak güncelleyin.

Özet

Bu işlem, atama tamamlandıktan sonra "ref" çıktısını verir. Bu, sıfırlama değerini kullanması gereken işlemleri zincirlemeyi kolaylaştırır.

Argümanlar:

 • kapsam: Bir Kapsam nesnesi
 • ref: Variable bir düğümden olmalıdır. Başlatılmamış olabilir.
 • değer: Değişkene atanacak değer.

İsteğe bağlı özellikler (bkz. Attrs ):

 • validate_shape: Doğruysa, işlem 'değer' şeklinin atanan Tensörün şekliyle eşleştiğini doğrulayacaktır. Yanlışsa, 'ref' 'değer' şeklini alacaktır.
 • use_locking: True ise atama bir kilitle korunacaktır; aksi takdirde davranış tanımsızdır ancak daha az çekişme sergileyebilir.

İadeler:

 • Output : = "ref" ile aynı. Değişken sıfırlandıktan sonra yeni değeri kullanmak isteyen işlemler için kolaylık sağlamak amacıyla geri döndü.

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
Assign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const Assign::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
output_ref

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

UseLocking (bool x)
ValidateShape (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Atama:: Öznitelikler

Assign için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

çıktı_ref

::tensorflow::Output output_ref

Kamu işlevleri

Atamak

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

Atamak

 Assign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const Assign::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

KullanımKilitleme

Attrs UseLocking(
 bool x
)

Şekli Doğrula

Attrs ValidateShape(
 bool x
)