tensor akışı:: işlem:: Döküm

#include <math_ops.h>

SrcT tipindeki x'i DstT tipindeki y'ye aktarın .

Özet

Argümanlar:

İadeler:

Yapıcılar ve Yıkıcılar

Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT)
Cast (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, DataType DstT, const Cast::Attrs & attrs)

Genel özellikler

operation
y

Kamu işlevleri

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Genel statik işlevler

Truncate (bool x)

Yapılar

tensorflow:: ops:: Oyuncular:: Öznitelikler

Cast için isteğe bağlı özellik ayarlayıcılar.

Genel özellikler

operasyon

Operation operation

sen

::tensorflow::Output y

Kamu işlevleri

Döküm

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT
)

Döküm

 Cast(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  DataType DstT,
  const Cast::Attrs & attrs
)

düğüm

::tensorflow::Node * node() const 

operatör::tensorflow::Giriş

 operator::tensorflow::Input() const 

operatör::tensorflow::Çıktı

 operator::tensorflow::Output() const 

Genel statik işlevler

Kes

Attrs Truncate(
  bool x
)