การดำเนินการบันทึก

สรุป

ตัวแปร

Arguments
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **
audio
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()
TensorProto
image
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
max_images_ = 3
int64
max_outputs_ = x
ret
operation
Operation
ret
return
sample_rate
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames **
summary
than
audio **If max_outputs is greater
ส่งออกบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมเสียง

ฟังก์ชั่น

AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate)
AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate, const AudioSummary::Attrs & attrs)
BadColor (const TensorProto & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
สีที่จะใช้กับพิกเซลที่มีค่าไม่สิ้นสุด
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor)
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, const ImageSummary::Attrs & attrs)
MaxImages (int64 x)
Attrs
MaxOutputs (int64 x)
Attrs
node () const
::tensorflow::Node *
range (It represents the value of a *pixel in the output image).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the
จำนวนองค์ประกอบแบตช์ สูงสุด ที่จะสร้างรูปภาพให้

ชั้นเรียน

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ยืนยัน

ยืนยันว่าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง

เทนเซอร์โฟลว์:: ops:: สรุปฮิสโตแกรม

ส่งออกบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมฮิสโตแกรม

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: MergeSummary

รวมสรุป

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: พิมพ์

พิมพ์รายการเทนเซอร์

เทนเซอร์โฟลว์:: ops:: PrintV2

พิมพ์สเกลาร์สตริง

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ScalarSummary

ส่งออกบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary ด้วยค่าสเกลาร์

เทนเซอร์โฟลว์:: ops:: TensorSummary

ส่งออกบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมเทนเซอร์

เทนเซอร์โฟลว์:: ops:: TensorSummaryV2

ส่งออกบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมข้อมูลเทนเซอร์และต่อปลั๊กอิน

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: การประทับเวลา

ระบุเวลาตั้งแต่ยุคในหน่วยวินาที

ตัวแปร

ข้อโต้แย้ง

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc ** Arguments

เสียง

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * audio

สีไม่ดี_

TensorProto bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()

ภาพ

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * image

สูงสุด_รูปภาพ_

int64 max_images_ = 3

สูงสุด_เอาท์พุท_

ret max_outputs_ = x

การดำเนินการ

Operation operation

เกษียณ

return ret

ตัวอย่าง_อัตรา

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames ** sample_rate

สรุป

::tensorflow::Output summary

กว่า

audio **If max_outputs is greater than

ส่งออกบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมเสียง

ส่งออกบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมรูปภาพ

ข้อมูลสรุปมีค่าสรุปสูงสุด max_outputs ที่มีเสียง เสียงถูกสร้างขึ้นจาก tensor ซึ่งต้องเป็น 3 มิติที่มีรูปร่าง [batch_size, frames, channels] หรือ 2-D ที่มีรูปร่าง [batch_size, frames] ค่าต่างๆ จะถือว่าอยู่ในช่วง [-1.0, 1.0] โดยมีอัตราตัวอย่างเป็น sample_rate

อาร์กิวเมนต์ของ tag คือสเกลาร์ Tensor ประเภท string มันถูกใช้เพื่อสร้าง tag ของค่าสรุป:

 • หาก max_outputs คือ 1 แท็กค่าสรุปจะเป็น '*tag

ข้อมูลสรุปมีค่าสรุปที่มีรูปภาพสูงสุด max_images รูปภาพถูกสร้างขึ้นจาก tensor ซึ่งต้องเป็น 4-D ที่มีรูปร่าง [batch_size, height, width, channels] และตำแหน่งที่ channels สามารถเป็น:

 • 1: tensor ถูกตีความว่าเป็นระดับสีเทา
 • 3: tensor ถูกตีความว่าเป็น RGB
 • 4: tensor ถูกตีความว่าเป็น RGBA

รูปภาพมีจำนวนช่องเท่ากับเทนเซอร์อินพุต สำหรับอินพุตแบบลอย ค่าจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานทีละภาพเพื่อให้พอดีกับช่วง [0, 255] ค่า uint8 จะไม่เปลี่ยนแปลง op ใช้อัลกอริธึมการทำให้เป็นมาตรฐานที่แตกต่างกันสองแบบ:

 • หากค่าอินพุตเป็นค่าบวกทั้งหมด ค่าเหล่านั้นจะถูกปรับขนาดใหม่เพื่อให้ค่าที่ใหญ่ที่สุดคือ 255
 • หากค่าอินพุตใดๆ เป็นลบ ค่าจะถูกเลื่อน ดังนั้นค่าอินพุต 0.0 จะเป็น 127 จากนั้นจะถูกปรับขนาดใหม่เพื่อให้ค่าที่น้อยที่สุดคือ 0 หรือค่าที่ใหญ่ที่สุดคือ 255

อาร์กิวเมนต์ของ tag คือสเกลาร์ Tensor ประเภท string มันถูกใช้เพื่อสร้าง tag ของค่าสรุป:

 • หาก max_images คือ 1 แท็กค่าสรุปจะเป็น '*tag

ฟังก์ชั่น

สรุปเสียง

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate
)

สรุปเสียง

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate,
 const AudioSummary::Attrs & attrs
)

สีไม่ดี

TF_MUST_USE_RESULT Attrs BadColor(
 const TensorProto & x
)

สีที่จะใช้กับพิกเซลที่มีค่าไม่สิ้นสุด

ค่าเริ่มต้นเป็นเทนเซอร์

ภาพโดยย่อ

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor
)

ภาพโดยย่อ

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 const ImageSummary::Attrs & attrs
)

MaxImages

Attrs MaxImages(
 int64 x
)

MaxOutputs

Attrs MaxOutputs(
 int64 x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

พิสัย

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the range(
 It represents the value of a *pixel in the output image
).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments

จำนวนองค์ประกอบแบตช์ สูงสุด ที่จะสร้างรูปภาพให้

ค่าเริ่มต้นคือ 3