เข้าสู่ระบบ Ops

สรุป

ตัวแปร

Arguments
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **
audio
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()
TensorProto
image
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *
max_images_ = 3
int64
max_outputs_ = x
ret
operation
Operation
ret
return
sample_rate
audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames **
summary
than
audio **If max_outputs is greater
แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมเสียง

ฟังก์ชั่น

AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate)
AudioSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, :: tensorflow::Input sample_rate, const AudioSummary::Attrs & attrs)
BadColor (const TensorProto & x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
สีที่จะใช้สำหรับพิกเซลที่มีค่าไม่ จำกัด
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor)
ImageSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tag, :: tensorflow::Input tensor, const ImageSummary::Attrs & attrs)
MaxImages (int64 x)
Attrs
MaxOutputs (int64 x)
Attrs
node () const
::tensorflow::Node *
range (It represents the value of a *pixel in the output image).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments
image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the
จำนวนองค์ประกอบแบตช์ สูงสุดที่ จะสร้างภาพสำหรับ

ชั้นเรียน

tensorflow :: ops :: Assert

ยืนยันว่าเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง

เทนซอร์โฟลว์ :: ops :: ฮิสโตแกรม

แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมฮิสโตแกรม

tensorflow :: ops :: MergeSummary

รวมสรุป

tensorflow :: ops :: พิมพ์

พิมพ์รายการเทนเซอร์

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: PrintV2

พิมพ์สเกลาร์สตริง

tensorflow :: ops :: ScalarSummary

แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary มีค่าสเกลาร์

Tensorflow :: ops :: TensorSummary

แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary ด้วยเทนเซอร์

เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: TensorSummaryV2

แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมข้อมูลเทนเซอร์และข้อมูลต่อปลั๊กอิน

tensorflow :: ops :: Timestamp

ระบุเวลาตั้งแต่ยุคเป็นวินาที

ตัวแปร

อาร์กิวเมนต์

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc ** Arguments

เสียง

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * audio

bad_color_

TensorProto bad_color_ = Input::Initializer({255, 0, 0, 255}, {4}).AsTensorProto()

ภาพ

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag * image

max_images_

int64 max_images_ = 3

max_outputs_

ret max_outputs_ = x

การดำเนินการ

Operation operation

ret

return ret

sample_rate

audio **If max_outputs is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc frames ** sample_rate

สรุป

::tensorflow::Output summary

กว่า

audio **If max_outputs is greater than

แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมเสียง

แสดงบัฟเฟอร์โปรโตคอล Summary พร้อมรูปภาพ

สรุปมีค่าสรุปสูงสุด max_outputs ที่มีเสียง เสียงสร้างจาก tensor ซึ่งต้องเป็น 3 มิติที่มีรูปร่าง [batch_size, frames, channels] หรือ 2 มิติที่มีรูปร่าง [batch_size, frames] ค่าต่างๆจะถือว่าอยู่ในช่วง [-1.0, 1.0] โดยมีอัตราตัวอย่างเป็น sample_rate

อาร์กิวเมนต์ tag คือ Tensor สเกลาร์ของ string ชนิด ใช้เพื่อสร้าง tag ของค่าสรุป:

 • หาก max_outputs คือ 1 แท็กค่าสรุปคือแท็ก '*

สรุปมีค่าสรุป max_images ที่มีรูปภาพ ภาพถูกสร้างขึ้นจาก tensor ซึ่งต้องเป็น 4 มิติโดยมีรูปร่าง [batch_size, height, width, channels] และ channels สามารถ:

 • 1: tensor ถูกตีความว่าเป็นระดับสีเทา
 • 3: tensor ถูกตีความว่าเป็น RGB
 • 4: tensor ถูกตีความว่าเป็น RGBA

ภาพมีจำนวนช่องเดียวกันกับเทนเซอร์อินพุต สำหรับอินพุตแบบโฟลทค่าจะถูกทำให้เป็นมาตรฐานทีละภาพเพื่อให้พอดีกับช่วง [0, 255] ค่า uint8 ไม่เปลี่ยนแปลง op ใช้อัลกอริธึมการปรับมาตรฐานสองแบบที่แตกต่างกัน:

 • หากค่าที่ป้อนเป็นค่าบวกทั้งหมดค่าเหล่านี้จะถูกปรับขนาดเพื่อให้ค่าที่ใหญ่ที่สุดคือ 255
 • หากค่าอินพุตใด ๆ เป็นลบค่าจะถูกเลื่อนดังนั้นค่าอินพุต 0.0 จึงอยู่ที่ 127 จากนั้นจะถูกปรับขนาดเพื่อให้ค่าที่น้อยที่สุดคือ 0 หรือค่าที่มากที่สุดคือ 255

อาร์กิวเมนต์ tag คือ Tensor สเกลาร์ของ string ชนิด ใช้เพื่อสร้าง tag ของค่าสรุป:

 • หาก max_images คือ 1 แท็กค่าสรุปคือแท็ก "*

ฟังก์ชั่น

เสียงสรุป

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate
)

เสียงสรุป

 AudioSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 ::tensorflow::Input sample_rate,
 const AudioSummary::Attrs & attrs
)

BadColor

TF_MUST_USE_RESULT Attrs BadColor(
 const TensorProto & x
)

สีที่จะใช้สำหรับพิกเซลที่มีค่าไม่ จำกัด

ค่าเริ่มต้นเป็น Tensor

ภาพ

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor
)

ภาพ

 ImageSummary(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input tag,
 ::tensorflow::Input tensor,
 const ImageSummary::Attrs & attrs
)

MaxImages

Attrs MaxImages(
 int64 x
)

MaxOutputs

Attrs MaxOutputs(
 int64 x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

พิสัย

image **If max_images is greater the summary value tags are *generated sequentially as *tag *tag etc **The bad_color argument is the color to use in the generated images for *non finite input values It is a uint8 D tensor of length channels *Each element must be in the range(
 It represents the value of a *pixel in the output image
).Non-finite values in the input tensor are *replaced by this tensor in the output image.The default value is the color *red.**Arguments

จำนวนองค์ประกอบแบตช์ สูงสุดที่ จะสร้างภาพสำหรับ

ค่าเริ่มต้นคือ 3