CudnnRNNParamsToCanonicalV2.Options

kelas statis publik CudnnRNNParamsToCanonicalV2.Options

Atribut opsional untuk CudnnRNNParamsToCanonicalV2

Metode Publik

CudnnRNNNParamsToCanonicalV2.Options
arah (arah string)
CudnnRNNNParamsToCanonicalV2.Options
putus sekolah (putus sekolah mengambang)
CudnnRNNNParamsToCanonicalV2.Options
mode masukan (Mode masukan string)
CudnnRNNNParamsToCanonicalV2.Options
numProj (NomorProj panjang)
CudnnRNNNParamsToCanonicalV2.Options
rnnMode (String rnnMode)
CudnnRNNNParamsToCanonicalV2.Options
benih (biji panjang)
CudnnRNNNParamsToCanonicalV2.Options
seed2 (Benih panjang2)

Metode Warisan

Metode Publik

public CudnnRNNParamsToCanonicalV2.Arah opsi (Arah string)

CudnnRNNParamsToCanonicalV2.Options dropout publik (Float dropout)

CudnnRNNParamsToCanonicalV2.Options publik inputMode (String inputMode)

CudnnRNNParamsToCanonicalV2.Options publik numProj (NumProj panjang)

CudnnRNNParamsToCanonicalV2.Options publik rnnMode (String rnnMode)

public CudnnRNNParamsToCanonicalV2.Options seed (Benih panjang)

public CudnnRNNParamsToCanonicalV2.Options seed2 (Benih panjang2)