אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

DataType

סוג נתוני enum סופי ציבור

מייצג את סוג אלמנטים בתוך Tensor כמו enum.

שיטות בירושה

ערכים מנויים

סופי הציבור סטטי סוג הנתונים BOOL

בוליאנית.

סופי הציבור סטטי סוג נתונים כפול

נקודה צפה 64 סיביות דיוק כפול.

FLOAT הסופי סוג הנתונים הציבור סטטי

נקודה צפה יחידה של 32 סיביות.

סופי הציבור סטטי סוג הנתונים INT32

מספר שלם בסימן 32 סיביות.

סופי הציבור סטטי סוג הנתונים Int64

מספר שלם בסימן 64 סיביות.

מחרוזת סטטית סופית סוג נתונים ציבורי

רצף של בתים.

TensorFlow משתמש בסוג STRING עבור רצף שרירותי של בתים.

סופי הציבור סטטי סוג הנתונים UINT8

מספר שלם ללא סימן של 8 סיביות.