אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

CopyHost.Options

CopyHost.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור CopyHost

שיטות ציבוריות

CopyHost.Options
debugOpsSpec (רשימה <string> debugOpsSpec)
CopyHost.Options
tensorName (String tensorName)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור CopyHost.Options debugOpsSpec (רשימה <string> debugOpsSpec)

פרמטרים
debugOpsSpec רשימה של מפרט ניפוי באגים (op, url, gated_grpc) עבור פעולות ניפוי באגים מצורפות. לכל רכיב ברשימה יש את הפורמט ; ; , שבו gated_grpc הוא בוליאני מיוצג כ-0/1. לדוגמה, "DebugIdentity;grpc://foo:3333;1", "DebugIdentity;file:///tmp/tfdbg_1;0".

הציבור CopyHost.Options tensorName (String tensorName)

פרמטרים
שם tensor שם טנסור הקלט.