אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

MatrixSetDiagV3.Options

MatrixSetDiagV3.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור MatrixSetDiagV3

שיטות ציבוריות

MatrixSetDiagV3.Options
align (align מחרוזת)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור MatrixSetDiagV3.Options align (align מחרוזת)

פרמטרים
ליישר חלק מהאלכסונים קצרים מ-'max_diag_len' וצריכים להיות מרופדים. `align` הוא מחרוזת המציינת כיצד יש ליישר אלכסוני-על ותת-אלכסונים, בהתאמה. ישנם ארבעה יישורים אפשריים: "RIGHT_LEFT" (ברירת מחדל), "LEFT_RIGHT", "LEFT_LEFT" ו-"RIGHT_RIGHT". "RIGHT_LEFT" מיישר את אלכסוני העל לימין (מכפיל את השורה משמאל) ואת אלכסוני המשנה לשמאל (מכפיל את השורה מימין). זוהי פורמט האריזה שבה משתמש LAPACK. cuSPARSE משתמש ב-"LEFT_RIGHT", שהוא היישור ההפוך.