אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

Min.Options

Min.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור Min

שיטות ציבוריות

אפשרויות מינימליות
keepDims (בוליאני keepDims)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור Min.Options keepDims (בוליאני keepDims)

פרמטרים
keepDims אם זה נכון, שמור על מידות מופחתות עם אורך 1.