אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

Prod.Options

Prod.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור Prod

שיטות ציבוריות

Prod.Options
keepDims (בוליאני keepDims)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור Prod.Options keepDims (בוליאני keepDims)

פרמטרים
keepDims אם זה נכון, שמור על מידות מופחתות עם אורך 1.