אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

SetSize.Options

SetSize.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור SetSize

שיטות ציבוריות

SetSize.Options
validateIndices (בוליאני validateIndices)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור SetSize.Options validateIndices (בוליאני validateIndices)