אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

SnapshotDatasetReader.Options

SnapshotDatasetReader.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור SnapshotDatasetReader

שיטות ציבוריות

SnapshotDatasetReader.אפשרויות
דחיסה (דחיסת מחרוזת)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

ציבור SnapshotDatasetReader.Options דחיסה (דחיסת מחרוזת)