אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

StridedSliceGrad.Options

מחלקה סטטית ציבורית StridedSliceGrad.Options

תכונות אופציונליות עבור StridedSliceGrad

שיטות ציבוריות

StridedSliceGrad.Options
beginMask (Long beginMask)
StridedSliceGrad.Options
ellipsisMask (מסכת ellipsis ארוכה)
StridedSliceGrad.Options
endMask (Long endMask)
StridedSliceGrad.Options
newAxisMask (Long newAxisMask)
StridedSliceGrad.Options
shrinkAxisMask (Long shrinkAxisMask)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

public StridedSliceGrad.Options beginMask (Long startMask)

public StridedSliceGrad.Options ellipsisMask ( Long ellipsisMask)

public StridedSliceGrad.Options endMask (Long endMask)

public StridedSliceGrad.Options newAxisMask (Long newAxisMask)

public StridedSliceGrad.Options shrinkAxisMask (Long shrinkAxisMask)