אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

StringLower.Options

StringLower.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור StringLower

שיטות ציבוריות

StringLower.Options
קידוד (קידוד מחרוזת)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור StringLower.Options קידוד (קידוד מחרוזת)

פרמטרים
הַצפָּנָה קידוד תווים של 'קלט'. הערכים המותרים הם '' ו-'utf-8'. הערך '' מתפרש כ-ASCII.