אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

Unbatch.Options

Unbatch.Options בכיתה סטטי הציבור

מאפיינים אופציונליים עבור Unbatch

שיטות ציבוריות

Unbatch.Options
מיכל (מיכל מחרוזת)
Unbatch.Options
sharedName (String sharedName)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור Unbatch.Options מיכל (מיכל מחרוזת)

הציבור Unbatch.Options sharedName (String sharedName)