אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

AnonymousIteratorV3

כיתת גמר ציבורית AnonymousIteratorV3

מיכל למשאב איטרטור.

שיטות ציבוריות

פלט <Object>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי AnonymousIteratorV3
צור ( scope scope, List<Class<?>> outputTypes, List< Shape > outputShapes)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולה חדשה של AnonymousIteratorV3.
פלט <?>
ידית ()
ידית לאיטרטור שניתן להעביר לאופציה של "MakeIterator" או "IteratorGetNext".

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <Object> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

public static AnonymousIteratorV3 create ( scope scope, List<Class<?>> outputTypes, List< Shape > outputShapes)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולה חדשה של AnonymousIteratorV3.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של AnonymousIteratorV3

ידית פלט ציבורית <?> ()

ידית לאיטרטור שניתן להעביר לאופציה של "MakeIterator" או "IteratorGetNext". בניגוד ל-Iterator, AnonymousIterator מונע שיתוף משאבים לפי שם, ואינו שומר הפניה למיכל המשאבים.