אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

PrimitiveOp

כיתה מופשטת ציבורית PrimitiveOp
תת-מחלקות ישירות ידועות

A base class for Op implementations that are backed by a single Operation .

Each operation registered in the TensorFlow core is a primitive and is provided as a PrimitiveOp . Custom operations working with only one primitive may also derive from this class.

שיטות ציבוריות

בוליאנית סופית
שווה (Object obj)
int סופי
פעולה
אופ ()
מחזירה את Operation הבסיסית
מחרוזת סופית

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

public final boolean equals (Object obj)

פרמטרים
obj

public final int hashCode ()

public Operation op ()

מחזירה את Operation הבסיסית

public final String toString ()