אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ScatterNdMin

ScatterNdMin המעמד הסופי הציבור

מחשב את המינימום מבחינת אלמנט.

כיתות מקוננות

מעמד ScatterNdMin.Options מאפיינים אופציונליים עבור ScatterNdMin

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T, U מרחיב מספר> ScatterNdMin <T>
ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> נ"צ, האופרנד <U> מדדים, האופרנד <T> עדכונים, אפשרויות ... אופציות)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ScatterNdMin חדשה.
פלט <T>
outputRef ()
אותו דבר כמו ref.
סטטי ScatterNdMin.Options
useLocking (בוליאני useLocking)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור פלט <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

הציבור סטטי ScatterNdMin <T> ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> נ"צ, האופרנד <U> מדדים, האופרנד <T> עדכונים, אפשרויות ... אופציות)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ScatterNdMin חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
ref טנסור ניתן לשינוי. צריך להיות מצומת משתנה.
מדדים טנסור. חייב להיות אחד מהסוגים הבאים: int32, int64. טנזור של מדדים לתוך ref.
עדכונים טנסור. חייב להיות אותו סוג כמו ref. טנסור של ערכים מעודכנים להוסיף ל-ref.
אפשרויות נושא ערכי תכונות אופציונליות
החזרות
  • מופע חדש של ScatterNdMin

הציבור פלט <T> outputRef ()

אותו דבר כמו ref. הוחזר כנוחות עבור פעולות שרוצות להשתמש בערכים המעודכנים לאחר ביצוע העדכון.

סטטי הציבור ScatterNdMin.Options useLocking (בוליאני useLocking)

פרמטרים
השתמש בנעילה בול אופציונלי. ברירת המחדל ל-True. אם נכון, ההקצאה תהיה מוגנת במנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עלולה להפגין פחות מחלוקת.