אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

RiscRem

שיעור גמר ציבורי RiscRem

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T מרחיב מספר> RiscRem <T>
צור ( scope scope, Operand <T> x, Operand <T> y)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RiscRem חדשה.
פלט <T>
z ()

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

public static RiscRem <T> create ( scope scope, Operand <T> x, Operand <T> y)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת RiscRem חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של RiscRem

פלט ציבורי <T> z ()