אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

ScatterDiv

ScatterDiv המעמד הסופי הציבור

מחלק התייחסות משתנה לפי עדכונים דלילים.

מחשב פעולה זו

# Scalar indices
   ref[indices, ...] /= updates[...]
 
   # Vector indices (for each i)
   ref[indices[i], ...] /= updates[i, ...]
 
   # High rank indices (for each i, ..., j)
   ref[indices[i, ..., j], ...] /= updates[i, ..., j, ...]
 
זה פלטי במבצע `ref` לאחר העדכון מתבצע. זה מקל על שרשרת פעולות שצריכות להשתמש בערך האיפוס.

ערכים כפולים מטופלים בצורה נכונה: אם מספר 'מדדים' מפנים לאותו מיקום, התרומות שלהם מתחלקות.

דורש `updates.shape = indices.shape + ref.shape[1:]` או `updates.shape = []`.

כיתות מקוננות

מעמד ScatterDiv.Options מאפיינים אופציונליים עבור ScatterDiv

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T, U מרחיב מספר> ScatterDiv <T>
ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> נ"צ, האופרנד <U> מדדים, האופרנד <T> עדכונים, אפשרויות ... אופציות)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ScatterDiv חדשה.
פלט <T>
outputRef ()
= זהה ל'ref'.
סטטי ScatterDiv.Options
useLocking (בוליאני useLocking)

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור פלט <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

הציבור סטטי ScatterDiv <T> ליצור ( היקף היקף, האופרנד <T> נ"צ, האופרנד <U> מדדים, האופרנד <T> עדכונים, אפשרויות ... אופציות)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת ScatterDiv חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
ref צריך להיות מצומת 'משתנה'.
מדדים טנסור של מדדים למימד הראשון של `ref`.
עדכונים טנסור של ערכים ש'ref' מחולק בו.
אפשרויות נושא ערכי תכונות אופציונליות
החזרות
 • מופע חדש של ScatterDiv

הציבור פלט <T> outputRef ()

= זהה ל'ref'. הוחזר כנוחות עבור פעולות שרוצות להשתמש בערכים המעודכנים לאחר ביצוע העדכון.

סטטי הציבור ScatterDiv.Options useLocking (בוליאני useLocking)

פרמטרים
השתמש בנעילה אם נכון, הפעולה תהיה מוגנת על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עלולה להפגין פחות מחלוקת.