אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

StatefulUniform

StatefulUniform המעמד הסופי הציבור

מוציא ערכים אקראיים מהתפלגות אחידה.

הערכים שנוצרו עוקבים אחר התפלגות אחידה בטווח `[0, 1)`. הגבול התחתון 0 נכלל בטווח, ואילו הגבול העליון 1 אינו נכלל.

שיטות ציבוריות

פלט <U>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <U, T> StatefulUniform <U>
ליצור ( היקף היקף, האופרנד <?> משאב, האופרנד <לונג> אלגוריתם, האופרנד <T> צורה, מחלקה <U> dtype)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת StatefulUniform חדשה.
סטטי <T> StatefulUniform <Float>
ליצור ( היקף היקף, האופרנד <?> משאב, האופרנד <לונג> אלגוריתם, האופרנד <T> צורה)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת StatefulUniform חדשה באמצעות סוגי פלט ברירת מחדל.
פלט <U>
פלט ()
ערכים אקראיים עם צורה שצוינה.

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

הציבור פלט <U> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

סטטי הציבור StatefulUniform <U> ליצור ( היקף היקף, האופרנד <?> משאב, האופרנד <לונג> אלגוריתם, האופרנד <T> צורה, מחלקה <U> dtype)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת StatefulUniform חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
מַשׁאָב הידית של משתנה המשאב המאחסן את מצב ה-RNG.
אַלגוֹרִיתְם אלגוריתם RNG.
צוּרָה צורת טנסור הפלט.
dtype סוג הפלט.
החזרות
  • מופע חדש של StatefulUniform

הציבור סטטי StatefulUniform <Float> ליצור ( היקף היקף, האופרנד <?> משאב, האופרנד <לונג> אלגוריתם, האופרנד <T> צורה)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת StatefulUniform חדשה באמצעות סוגי פלט ברירת מחדל.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
מַשׁאָב הידית של משתנה המשאב המאחסן את מצב ה-RNG.
אַלגוֹרִיתְם אלגוריתם RNG.
צוּרָה צורת טנסור הפלט.
החזרות
  • מופע חדש של StatefulUniform

הציבור פלט <U> פלט ()

ערכים אקראיים עם צורה שצוינה.