Identity

כיתת גמר ציבורית זהות

החזר טנזור עם אותה צורה ותוכן כמו טנזור הקלט או הערך.

שיטות ציבוריות

פלט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T> זהות <T>
צור ( היקף היקף , קלט אופרנד <T>)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת זהות חדשה.
פלט <T>
פלט ()

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן יציאות של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת להשגת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

זהות סטטית ציבורית <T> ליצור ( היקף היקף , קלט אופרנד <T>)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת זהות חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של זהות

פלט ציבורי <T> פלט ()