אזהרה: API זו ברמה נמוכה יוסרה בגרסה עתידית של TensorFlow לאחר ההחלפה יציבה.

TensorListScatterIntoExistingList

כיתת גמר ציבורית TensorListScatterIntoExistingList

מפזר טנזור במדדים ברשימת קלט.

כל איבר של TensorList מתאים לשורה אחת של טנסור הקלט, המצוין על ידי האינדקס הנתון (ראה tf.gather ).

input_handle: הרשימה להתפזר אליה. טנסור: טנסור הקלט. מדדים: המדדים המשמשים לאינדקס לרשימה. output_handle: ה- TensorList.

שיטות ציבוריות

פלט <Object>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.
סטטי <T> TensorListScatterIntoExistingList
create ( scope scope, Operand <?> inputHandle, Operand <T> tensor, Operand <Integer>)
שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת TensorListScatterIntoExistingList חדשה.
פלט <?>

שיטות בירושה

שיטות ציבוריות

פלט ציבורי <Object> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן פלט של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת לקבלת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

יצירת TensorListScatterIntoExistingList ציבורית סטטית ( מדדי Operand < ?> inputHandle, Operand <T> tensor, Operand <Integer>)

שיטת מפעל ליצירת מחלקה העוטפת פעולת TensorListScatterIntoExistingList חדשה.

פרמטרים
תְחוּם ההיקף הנוכחי
החזרות
  • מופע חדש של TensorListScatterIntoExistingList

פלט ציבורי <?> outputHandle ()