BarrierTakeMany.Options

BarrierTakeMany.Options คลาสคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะเพิ่มเติมสำหรับ BarrierTakeMany

วิธีการสาธารณะ

BarrierTakeMany.ตัวเลือก
AllowSmallBatch (บูลีน AllowSmallBatch)
BarrierTakeMany.ตัวเลือก
timeoutMs (หมดเวลานานMs)
BarrierTakeMany.ตัวเลือก
waitForIncomplete (บูลีน waitForIncomplete)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

BarrierTakeMany.Options สาธารณะ อนุญาตให้ SmallBatch (บูลีน AllowSmallBatch)

พารามิเตอร์
อนุญาต SmallBatch อนุญาตให้ส่งคืนรายการน้อยกว่า num_elements หากสิ่งกีดขวางถูกปิดแล้ว

BarrierTakeMany.Options สาธารณะ หมดเวลา Ms (หมดเวลานาน Ms)

พารามิเตอร์
หมดเวลาMs หากคิวว่างเปล่า การดำเนินการนี้จะบล็อกเป็นเวลาสูงสุด timeout_ms มิลลิวินาที หมายเหตุ: ยังไม่รองรับตัวเลือกนี้

BarrierTakeMany.Options สาธารณะ waitForIncomplete (บูลีน waitForIncomplete)