คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

BlockLSTM.Options

BlockLSTM.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ BlockLSTM

วิธีการสาธารณะ

BlockLSTM.Options
cellClip (Float cellClip)
BlockLSTM.Options
forgetBias (forgetBias float)
BlockLSTM.Options
usePeephole (บูลีน usePeephole)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน BlockLSTM.Options cellClip (Float cellClip)

พารามิเตอร์
เซลล์คลิป ค่าที่จะตัดค่า 'cs' เป็น

ประชาชน BlockLSTM.Options forgetBias (forgetBias float)

พารามิเตอร์
ลืมอคติ อคติของประตูลืม

ประชาชน BlockLSTM.Options usePeephole (บูลีน usePeephole)

พารามิเตอร์
ใช้ช่องมอง ไม่ว่าจะใช้ตุ้มน้ำหนักตาแมว