คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

DataServiceDataset.Options

คลาสสแตติกสาธารณะ DataServiceDataset.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ DataServiceDataset

วิธีการสาธารณะ

DataServiceDataset.Options
crossTrainerCacheOptions (สตริง crossTrainerCacheOptions)
DataServiceDataset.Options
dataTransferProtocol (สตริง dataTransferProtocol)
DataServiceDataset.Options
targetWorkers (สตริง targetWorkers)
DataServiceDataset.Options
taskRefreshIntervalHintMs (งานยาวรีเฟรชIntervalHintMs)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

DataServiceDataset.Options สาธารณะ crossTrainerCacheOptions (สตริง crossTrainerCacheOptions)

DataServiceDataset.Options สาธารณะ dataTransferProtocol (สตริง dataTransferProtocol)

สาธารณะ DataServiceDataset.Options targetWorkers (สตริง targetWorkers)

DataServiceDataset.Options สาธารณะ taskRefreshIntervalHintMs (งานยาวRefreshIntervalHintMs)