คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

EnqueueTPUEmbeddingRaggedTensorBatch.Options

EnqueueTPUEmbeddingRaggedTensorBatch.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ EnqueueTPUEmbeddingRaggedTensorBatch

วิธีการสาธารณะ

EnqueueTPUEการฝังRaggedTensorBatch.Options
combiners (รายการ <String> combiners)
EnqueueTPUEการฝังRaggedTensorBatch.Options
deviceOrdinal (Long deviceOrdinal)
EnqueueTPUEการฝังRaggedTensorBatch.Options
maxSequenceLengths (รายการ <ยาว> maxSequenceLengths)
EnqueueTPUEการฝังRaggedTensorBatch.Options
numFeatures (รายการ <ยาว> numFeatures)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน EnqueueTPUEmbeddingRaggedTensorBatch.Options combiners (รายการ <String> combiners)

พารามิเตอร์
เครื่องผสม รายการของสเกลาร์สตริง หนึ่งรายการสำหรับแต่ละตารางการฝังที่ระบุวิธีการทำให้การเปิดใช้งานการฝังเป็นปกติหลังจากการรวมแบบถ่วงน้ำหนัก ตัวรวมที่รองรับคือ 'mean', 'sum' หรือ 'sqrtn' ไม่ถูกต้องที่จะมีผลรวมของน้ำหนักเป็น 0 สำหรับ 'ค่าเฉลี่ย' หรือผลรวมของน้ำหนักยกกำลังสองเป็น 0 สำหรับ 'sqrtn' หากไม่ผ่านตัวรวม ค่าเริ่มต้นคือการใช้ 'ผลรวม' สำหรับทุกตาราง

ประชาชน EnqueueTPUEmbeddingRaggedTensorBatch.Options deviceOrdinal (Long deviceOrdinal)

พารามิเตอร์
อุปกรณ์ลำดับ อุปกรณ์ TPU ที่จะใช้ ควรเป็น >= 0 และน้อยกว่าจำนวนคอร์ TPU ในงานที่วางโหนด

ประชาชน EnqueueTPUEmbeddingRaggedTensorBatch.Options maxSequenceLengths (รายการ <ยาว> maxSequenceLengths)

ประชาชน EnqueueTPUEmbeddingRaggedTensorBatch.Options numFeatures (รายการ <ยาว> numFeatures)