คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

LSTMBlockCell.Options

คลาสสแตติกสาธารณะ LSTMBlockCell.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ LSTMBlockCell

วิธีการสาธารณะ

LSTMLockCell.Options
cellClip (โฟลต cellClip)
LSTMLockCell.Options
forgetBias (โฟลต forgetBias)
LSTMLockCell.Options
usePeephole (ใช้บูลีนPeephole)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

LSTMBlockCell.Options สาธารณะ cellClip (Float cellClip)

พารามิเตอร์
เซลล์คลิป ค่าที่จะตัดค่า 'cs' เป็น

LSTMBlockCell.Options forgetBias สาธารณะ (Float forgetBias)

พารามิเตอร์
ลืมอคติ อคติของประตูลืม

LSTMBlockCell.Options usePeephole สาธารณะ (ใช้บูลีนPeephole)

พารามิเตอร์
ใช้ช่องมอง ไม่ว่าจะใช้ตุ้มน้ำหนักตาแมว