คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

OptimizeDatasetV2.Options

OptimizeDatasetV2.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ OptimizeDatasetV2

วิธีการสาธารณะ

OptimizeDatasetV2.Options
optimizationConfigs (รายการ <String> optimizationConfigs)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน OptimizeDatasetV2.Options optimizationConfigs (รายการ <String> optimizationConfigs)