คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

Print.Options

Print.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ Print

วิธีการสาธารณะ

พิมพ์ตัวเลือก
ปลาย (ปลาย String)
พิมพ์ตัวเลือก
outputStream (String outputStream)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน Print.Options จบ (ปลาย String)

ประชาชน Print.Options outputStream (String outputStream)

พารามิเตอร์
outputStream สตริงที่ระบุเอาต์พุตสตรีมหรือระดับการบันทึกที่จะพิมพ์