คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options

QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize

วิธีการสาธารณะ

QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options
dilations (รายการ <ยาว> dilations)
QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options
paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options dilations (รายการ <ยาว> dilations)

พารามิเตอร์
การขยาย รายการค่าการขยาย

ประชาชน QuantizedDepthwiseConv2DWithBiasAndReluAndRequantize.Options paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)