คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

ResourceApplyAdagradV2.Options

ResourceApplyAdagradV2.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ ResourceApplyAdagradV2

วิธีการสาธารณะ

ทรัพยากรApplyAdagradV2.Options
updateSlots (บูลีน updateSlots)
ทรัพยากรApplyAdagradV2.Options
useLocking (บูลีน useLocking)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน ResourceApplyAdagradV2.Options updateSlots (บูลีน updateSlots)

ประชาชน ResourceApplyAdagradV2.Options useLocking (บูลีน useLocking)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค หากเป็น "จริง" การอัพเดทเทนเซอร์ var และ accum จะได้รับการป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ถูกกำหนด แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง