คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

ResourceScatterNdMin.Options

ResourceScatterNdMin.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ ResourceScatterNdMin

วิธีการสาธารณะ

ResourceScatterNdMin.Options
useLocking (บูลีน useLocking)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน ResourceScatterNdMin.Options useLocking (บูลีน useLocking)

พารามิเตอร์
ใช้ล็อค บูลเสริม ค่าดีฟอลต์เป็น True หากเป็น True การมอบหมายจะได้รับการปกป้องด้วยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมจะไม่ถูกกำหนด แต่อาจแสดงความขัดแย้งน้อยลง