คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

SetSize.Options

SetSize.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ SetSize

วิธีการสาธารณะ

SetSize.Options
validateIndices (บูลีน validateIndices)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน SetSize.Options validateIndices (บูลีน validateIndices)