คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

SlidingWindowDataset.Options

คลาสสแตติกสาธารณะ SlidingWindowDataset.Options

แอ็ตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ SlidingWindowDataset

วิธีการสาธารณะ

SlideWindowDataset.Options
dropRemainder (บูลีน dropRemainder)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

SlideWindowDataset.Options dropRemainder สาธารณะ (Boolean dropRemainder)