คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

TensorArrayGather.Options

TensorArrayGather.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ TensorArrayGather

วิธีการสาธารณะ

TensorArrayGather.Options

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน TensorArrayGather.Options elementShape ( รูปร่าง elementShape)

พารามิเตอร์
องค์ประกอบรูปร่าง รูปร่างที่คาดไว้ขององค์ประกอบ ถ้าทราบ ใช้เพื่อตรวจสอบรูปร่างขององค์ประกอบ TensorArray หากไม่ได้ระบุรูปร่างนี้อย่างสมบูรณ์ การรวบรวม TensorArrays ขนาดศูนย์จะเป็นข้อผิดพลาด