คำเตือน: API นี้เลิกใช้แล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันอนาคตหลังจากที่ การแทนที่ มีเสถียรภาพ

XlaSplitND.Options

XlaSplitND.Options ระดับคงที่สาธารณะ

คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ XlaSplitND

วิธีการสาธารณะ

XlaSplitND.ตัวเลือก
paddings (รายการ <ยาว> paddings)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน XlaSplitND.Options paddings (รายการ <ยาว> paddings)

พารามิเตอร์
paddings รายการเสริมของช่องว่างด้านขวาต่อมิติของเทนเซอร์อินพุตที่จะใช้ก่อนแยก สามารถใช้เพื่อทำให้มิติสามารถหารได้เท่าๆ กัน