AnonymousMemoryCache

AnonymousMemoryCache คลาสสุดท้ายสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

AnonymousMemoryCache แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ AnonymousMemoryCache ใหม่
เอาท์พุต <?>
เอาท์พุต <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สร้าง AnonymousMemoryCache สาธารณะแบบคงที่ (ขอบเขต ขอบเขต )

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่รวมการดำเนินการ AnonymousMemoryCache ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
การส่งคืน
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ AnonymousMemoryCache

เอาท์พุต สาธารณะ <?> ตัวลบ ()

เอาท์ พุท สาธารณะ <?> จัดการ ()