คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

AnonymousMemoryCache

ชั้นสุดท้ายประชาชน AnonymousMemoryCache

วิธีการสาธารณะ

คง AnonymousMemoryCache
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ AnonymousMemoryCache ใหม่
เอาท์พุท <?>
เอาท์พุท <?>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง AnonymousMemoryCache สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ AnonymousMemoryCache ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ AnonymousMemoryCache

ประชาชน เอาท์พุท <?> Deleter ()

ประชาชน เอาท์พุท <?> จับ ()