คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

PrimitiveOp

คลาสนามธรรมสาธารณะ PrimitiveOp
คลาสย่อยที่รู้จักโดยตรง

A base class for Op implementations that are backed by a single Operation .

Each operation registered in the TensorFlow core is a primitive and is provided as a PrimitiveOp . Custom operations working with only one primitive may also derive from this class.

วิธีการสาธารณะ

บูลีนสุดท้าย
เท่ากับ (วัตถุ obj)
intสุดท้าย
การดำเนินการ
ออฟ ()
ส่งกลับ Operation พื้นฐาน
สตริงสุดท้าย

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

public final boolean equals (Object obj)

พารามิเตอร์
obj

public final int hashCode ()

public Operation op ()

ส่งกลับ Operation พื้นฐาน

public final String toString ()