คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

DeleteMemoryCache

ประชาชน DeleteMemoryCache ชั้นสุดท้าย

วิธีการสาธารณะ

คง DeleteMemoryCache
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> จับ ตัวถูกดำเนินการ <?> Deleter)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DeleteMemoryCache ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง DeleteMemoryCache สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> จับ ตัวถูกดำเนินการ <?> Deleter)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DeleteMemoryCache ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ DeleteMemoryCache