คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

DatasetCardinality

ประชาชน DatasetCardinality ชั้นสุดท้าย

ส่งคืนค่าคาร์ดินัลลิตี้ของ `input_dataset`

ส่งคืนค่าคาร์ดินัลลิตี้ของ `input_dataset`

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <ยาว>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
เอาท์พุท <ยาว>
cardinality ()
คาร์ดินาลิตี้ของ `input_dataset`
คง DatasetCardinality
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> inputDataset)
เมธอดของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DatasetCardinality ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <ยาว> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

ประชาชน เอาท์พุท <ยาว> cardinality ()

คาร์ดินาลิตี้ของ `input_dataset` ค่าคงที่ที่มีชื่อใช้เพื่อแสดงถึงจำนวนสมาชิกที่ไม่จำกัดและไม่ทราบ

สาธารณะคง DatasetCardinality สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> inputDataset)

เมธอดของโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ DatasetCardinality ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
inputDataset ตัวแปรเทนเซอร์ที่แสดงชุดข้อมูลเพื่อส่งคืนจำนวนสมาชิก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ DatasetCardinality