คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

NoOp

คลาสสุดท้ายสาธารณะ NoOp

ไม่ทำอะไรเลย มีประโยชน์เฉพาะเป็นตัวยึดสำหรับขอบควบคุมเท่านั้น

วิธีการสาธารณะ

NoOp . แบบคงที่
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ NoOp ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

NoOp สร้าง แบบคงที่สาธารณะ ( ขอบเขต ขอบเขต)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ NoOp ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ NoOp