คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters

ประชาชน LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters ชั้นสุดท้าย

โหลดพารามิเตอร์การฝัง RMSProp

op ที่โหลดพารามิเตอร์การเพิ่มประสิทธิภาพลงใน HBM สำหรับการฝัง ต้องนำหน้าด้วย ConfigureTPUEmbeddingHost op ที่ตั้งค่าการกำหนดค่าตารางการฝังที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น op นี้ใช้เพื่อติดตั้งพารามิเตอร์ที่โหลดจากจุดตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการวนรอบการฝึก

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters

วิธีการสาธารณะ

คง LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
คง LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <ลอย> พารามิเตอร์ ตัวถูกดำเนินการ <ลอย> MS, Operand <ลอย> แม่ numShards ยาวยาว shardId, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters ใหม่
คง LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
คง LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

สาธารณะคง LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <ลอย> พารามิเตอร์ ตัวถูกดำเนินการ <ลอย> MS, Operand <ลอย> แม่ numShards ยาวยาว shardId, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
พารามิเตอร์ ค่าของพารามิเตอร์ที่ใช้ในอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสม RMSProp
นางสาว ค่าของ ms ที่ใช้ในอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสม RMSProp
แม่ ค่าของแม่ที่ใช้ในอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสม RMSProp
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters

สาธารณะคง LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

สาธารณะคง LoadTPUEmbeddingRMSPropParameters.Options tableName (String tableName)