คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

LookupTableImport

ประชาชน LookupTableImport ชั้นสุดท้าย

แทนที่เนื้อหาของตารางด้วยคีย์และค่าที่ระบุ

"คีย์" เทนเซอร์ต้องเป็นประเภทเดียวกับคีย์ของตาราง "ค่า" เทนเซอร์ต้องเป็นประเภทของค่าตาราง

วิธีการสาธารณะ

คง <T, U> LookupTableImport
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> tableHandle, Operand <T> กุญแจ Operand <u> ค่า)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ LookupTableImport ใหม่

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง LookupTableImport สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <?> tableHandle, Operand <T> กุญแจ Operand <u> ค่า)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ LookupTableImport ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ที่จับโต๊ะ จับไปที่โต๊ะ
กุญแจ รูปร่างใดๆ. กุญแจที่จะมองขึ้นไป
ค่า ค่าที่จะเชื่อมโยงกับคีย์
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ LookupTableImport