คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

RiscLogicalAnd

ประชาชน RiscLogicalAnd ชั้นสุดท้าย

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <บูลีน>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง RiscLogicalAnd
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <บูลีน> x, Operand <บูลีน> y)
วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RiscLogicalAnd ใหม่
เอาท์พุท <บูลีน>
Z ()

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <บูลีน> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง RiscLogicalAnd สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <บูลีน> x, Operand <บูลีน> y)

วิธีการ Factory เพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RiscLogicalAnd ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ RiscLogicalAnd

ประชาชน เอาท์พุท <บูลีน> Z ()