คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize

ประชาชน QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize ชั้นสุดท้าย

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ Conv2D เชิงปริมาณด้วยอคติSumAndReluAndRequantize.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize

วิธีการสาธารณะ

คง <X, T, U, V, W> QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize <X>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล ตัวถูกดำเนินการ <u> กรอง Operand <V> อคติ Operand <ลอย> minInput, Operand <ลอย> maxInput, Operand <ลอย> minFilter, Operand <ลอย> maxFilter, Operand <ลอย > minFreezedOutput, Operand <ลอย> maxFreezedOutput, Operand <W> ตัวตั้ง, Operand <ลอย> minSummand, Operand <ลอย> maxSummand ชั้น <X> outType รายการ <ยาว> ก้าวหน้า, String padding, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize ใหม่
คง QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize.Options
dilations (รายการ <ยาว> dilations)
เอาท์พุท <ลอย>
เอาท์พุท <ลอย>
เอาท์พุท <X>
คง QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize.Options
paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize <X> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล ตัวถูกดำเนินการ <u> กรอง Operand <V> อคติ Operand <ลอย> minInput, Operand <ลอย> maxInput, Operand <ลอย> minFilter, Operand <ลอย > maxFilter, Operand <ลอย> minFreezedOutput, Operand <ลอย> maxFreezedOutput, Operand <W> ตัวตั้ง, Operand <ลอย> minSummand, Operand <ลอย> maxSummand ชั้น <X> outType รายการ <ยาว> ก้าวหน้า, String padding, ตัวเลือก .. ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize

สาธารณะคง QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize.Options dilations (รายการ <ยาว> dilations)

ประชาชน เอาท์พุท <ลอย> maxOutput ()

ประชาชน เอาท์พุท <ลอย> minOutput ()

ประชาชน เอาท์พุท <X> เอาท์พุท ()

สาธารณะคง QuantizedConv2DWithBiasSignedSumAndReluAndRequantize.Options paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)