คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

BarrierIncompleteSize

ประชาชน BarrierIncompleteSize ชั้นสุดท้าย

คำนวณจำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ในอุปสรรคที่กำหนด

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <Integer>
asOutput ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คง BarrierIncompleteSize
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <String> จับ)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ BarrierIncompleteSize ใหม่
เอาท์พุท <Integer>
ขนาด ()
จำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ (เช่น

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <Integer> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

สาธารณะคง BarrierIncompleteSize สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <String> จับ)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ BarrierIncompleteSize ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
รับมือ ที่จับกับสิ่งกีดขวาง
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ BarrierIncompleteSize

ประชาชน เอาท์พุท <Integer> ขนาด ()

จำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ (กล่าวคือ องค์ประกอบที่มีค่าบางส่วนไม่ได้ตั้งค่าไว้) ในแนวกั้น