คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters

ประชาชน RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters ชั้นสุดท้าย

ดึงพารามิเตอร์การฝัง Adagrad ใกล้เคียง

op ที่ดึงพารามิเตอร์การเพิ่มประสิทธิภาพจากการฝังไปยังหน่วยความจำโฮสต์ ต้องนำหน้าด้วย ConfigureTPUEmbeddingHost op ที่ตั้งค่าการกำหนดค่าตารางการฝังที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น op นี้ใช้เพื่อดึงข้อมูลพารามิเตอร์ที่อัปเดตก่อนที่จะบันทึกจุดตรวจ

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุท <ลอย>
สะสม ()
ตัวสะสมพารามิเตอร์อัปเดตโดยอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสม Adagrad ใกล้เคียง
คง RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options
การตั้งค่า (String การตั้งค่า)
คง RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต numShards ยาวยาว shardId, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters ใหม่
เอาท์พุท <ลอย>
พารามิเตอร์ ()
พารามิเตอร์พารามิเตอร์อัปเดตโดยอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสม Adagrad ใกล้เคียง
คง RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options
รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)
คง RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options
tableName (String tableName)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

ประชาชน เอาท์พุท <ลอย> สะสม ()

ตัวสะสมพารามิเตอร์อัปเดตโดยอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสม Adagrad ใกล้เคียง

สาธารณะคง RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options การตั้งค่า (String การตั้งค่า)

สาธารณะคง RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต numShards ยาวยาว shardId, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters

ประชาชน เอาท์พุท <ลอย> พารามิเตอร์ ()

พารามิเตอร์พารามิเตอร์อัปเดตโดยอัลกอริธึมการปรับให้เหมาะสม Adagrad ใกล้เคียง

สาธารณะคง RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options รหัสตาราง (Long รหัสตาราง)

สาธารณะคง RetrieveTPUEmbeddingProximalAdagradParameters.Options tableName (String tableName)