คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

Relayout

Relayout รอบชิงชนะเลิศสาธารณะ

วิธีการสาธารณะ

เอาท์พุต <T>
เป็นเอาต์พุต ()
ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์
คงที่ <T> รีเลย์ <T>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต, อินพุต ตัวถูกดำเนินการ <T>, เลย์เอาต์สตริง)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ Relayout ใหม่
เอาท์พุต <T>

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

เอาต์พุต สาธารณะ <T> asOutput ()

ส่งกลับค่าแฮนเดิลเชิงสัญลักษณ์ของเทนเซอร์

อินพุตสำหรับการทำงานของ TensorFlow เป็นเอาต์พุตของการดำเนินการอื่นของ TensorFlow วิธีนี้ใช้เพื่อรับหมายเลขอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการคำนวณของอินพุต

Relayout แบบคงที่สาธารณะ <T> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต, อินพุตตัวถูกดำเนินการ <T>, รูปแบบสตริง)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ Relayout ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
คืนสินค้า
  • ตัวอย่างใหม่ของ Relayout

เอาต์พุต สาธารณะ <T> เอาต์พุต ()