คำเตือน: API นี้เลิกใช้งานแล้วและจะถูกลบออกใน TensorFlow เวอร์ชันในอนาคตหลังจาก การแทนที่ เสถียรแล้ว

QuantizedConv2DAndRelu

ชั้นสุดท้ายประชาชน QuantizedConv2DAndRelu

คลาสที่ซ้อนกัน

ระดับ QuantizedConv2DAndRelu.Options คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการ QuantizedConv2DAndRelu

วิธีการสาธารณะ

คง <V, T, U> QuantizedConv2DAndRelu <V>
สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล ตัวถูกดำเนินการ <u> กรอง Operand <ลอย> minInput, Operand <ลอย> maxInput, Operand <ลอย> minFilter, Operand <ลอย> maxFilter ชั้น <V> outType รายการ <ยาว > ความก้าวหน้า, String padding, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)
วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ QuantizedConv2DAndRelu ใหม่
คง QuantizedConv2DAndRelu.Options
dilations (รายการ <ยาว> dilations)
เอาท์พุท <ลอย>
เอาท์พุท <ลอย>
เอาท์พุท <V>
คง QuantizedConv2DAndRelu.Options
paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)

วิธีการสืบทอด

วิธีการสาธารณะ

สาธารณะคง QuantizedConv2DAndRelu <V> สร้าง ( ขอบเขต ขอบเขต Operand <T> การป้อนข้อมูล ตัวถูกดำเนินการ <u> กรอง Operand <ลอย> minInput, Operand <ลอย> maxInput, Operand <ลอย> minFilter, Operand <ลอย> maxFilter ชั้น <V > outType รายการ <ยาว> ก้าวหน้า, String padding, ตัวเลือก ... ตัวเลือก)

วิธีการจากโรงงานเพื่อสร้างคลาสที่ปิดการดำเนินการ QuantizedConv2DAndRelu ใหม่

พารามิเตอร์
ขอบเขต ขอบเขตปัจจุบัน
ตัวเลือก ดำเนินการค่าแอตทริบิวต์ทางเลือก
คืนสินค้า
  • อินสแตนซ์ใหม่ของ QuantizedConv2DAndRelu

สาธารณะคง QuantizedConv2DAndRelu.Options dilations (รายการ <ยาว> dilations)

ประชาชน เอาท์พุท <ลอย> maxOutput ()

ประชาชน เอาท์พุท <ลอย> minOutput ()

ประชาชน เอาท์พุท <V> เอาท์พุท ()

สาธารณะคง QuantizedConv2DAndRelu.Options paddingList (รายการ <ยาว> paddingList)